NOVINKA! Plyšové hračky od výrobcu Orange Toys s výnimočným vzhľadom a kvalitným, detailným prevedením prichádzajú s úplnom novinkou SWEET SISTERS. Rozumiem
vianoce
vianoce

Vrátenie Tovaru / odstúpenie od zmluvy


V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.


Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane obalu v akom ho prevzal. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy, musí túto skutočnosť nahlásiť telefonicky +421 910 272 438 alebo e-mailom na info@fuego.sk, alebo osobne na adrese sídla spoločnosti. Následne, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, budú financie zaplatené za tovar vrátené zo strany predávajúceho kupujúcemu.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko, adresa, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale a to zaslaním na adresu sídla spoločnosti FUEGO.SK s. r. o.


Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. (ďalej aj ako „tovar“) na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“.