fb-pixel

Zaregistrujte sa a využívajte naše výhody pre členov vernostného programu. Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Naviac s nami máte až 60 dní na vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ


Kupujúci má právo od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to v úplnom stave s príslušenstvom, s kompletnou dokumentáciou, dokladom o zaplatení, čistý, vrátane obalu v akom ho prevzal. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy, je povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky +421 910 272 438, alebo e-mailom na info@fuego.sk. Predávajúci do 14 dní od obdržania vráteného tovaru zasiela platbu za daný tovar na účet kupujúceho.


Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vyplní Formulár na odstúpenie od zmluvy pre zjednodušenie a urýchlenie vrátenia platby za vrátený tovar a to najmä meno, priezvisko, číslo objednávky a číslo účtu v tvare IBAN.

Pokiaľ kupujúci pri odstúpení od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar na adresu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len službou s názvom „Balík na adresu“.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ


Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1000 EUR vrátane DPH. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu III. (v zmysle zákona 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov).


Potrebujete s niečím pomôcť?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s objednávkou alebo s informáciou o produkte.